Alle berichten van Corine

Visie

Corine is trainer sinds 1982, vanuit haar ervaring heeft ze de volgende visies ontwikkeld:
  • Een training heeft meer waarde wanneer de trainer zelf ervaring heeft met de stof die getraind moet worden
  • Een trainer zou veiligheid moeten bieden aan alle deelnemers
  • Succeservaringen zijn de beste motivators
  • Een training zou ook leuk moeten zijn. Een enthousiaste groep helpt de deelnemers verder
  • Een trainer moet buiten het draaiboek durven gaan als dat nodig is
  • Het doel van de training dient helder te zijn en als leading star in de cursus waarneembaar te zijn
  • Wanneer een trainer plezier aan een training beleeft, werkt dat inspirerend voor de deelnemers
  • Iedereen leert op eigen wijze. De trainer is er om de stof voor allen toegankelijk te maken

over Corine de Jong

Corine de Jong (1955) studeerde in 1981 af in het Nederlands Recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ze werkte tot begin 1984 bij het Bureau voor Rechtshulp en Den Haag, als penitentiair medewerker.
Van maart 1984 tot en met mei 1996 was ze zelfstandig advocaat (en later ook mediator) bij Van Welsem en De Jong Advocaten in Den Haag. Van juni 1996 tot 31 december 2011 was ze werkzaam als advocaat-mediator bij Hofdijk en De Jong Advocaten en Mediators in Den Haag. Vanaf 1 januari 2012 tot eind februari 2015 was ze Teamleider Mediation bij De Clercq Advocaten•Notarissen.
Vanaf 1 maart 2015 is Corine gevestigd als zelfstandig mediator-advocaat in Den Haag.

In 1994 werd de opleiding tot mediator afgerond en sindsdien kreeg dit vak steeds meer de overhand in haar praktijk.
Vanaf mei 2003 heeft ze de “partijdige” kant van de advocatuur beëindigd en neemt ze alleen mediations aan. De nadruk ligt daarbij op samenwerkingsproblematiek en arbeidszaken.
In 1985 gaf ze de eerste trainingen communicatieve vaardigheden voor advocaten. Door de jaren heen heeft ze het geven van trainingen altijd gecombineerd met de advocaten / mediatorspraktijk: de ene activiteit versterkt de andere.
Corine de Jong is gehuwd met een huisarts en heeft drie zonen.

Opleiding / Ervaring

Corine is haar trainerscarrière begonnen bij de voorlopers van de Beroepsopleiding Advocatuur.

 

Opleiding

Omdat ze in haar rechtenopleiding een “minor” (zouden we het nu noemen) psychologie had gedaan en bij het Bureau voor Rechtshulp een training voor jonge gedetineerden had opgezet, werd ze eerst door de plaatselijke Orde van Advocaten ingeschakeld bij opleidingsmaatregelen. Bij het opzetten van pilots voor de Beroepsopleiding advocatuur werd ze als docent/trainer aangezocht. In dit verband volgde ze training voor trainers via Boertien en partners en Schouten en Nelissen.
Door de jaren heen volgde Corine in binnen- en buitenland vele trainingen voor trainers, met als voorlopig hoogtepunt de training tot Trainer-actor bij het Pact Instituut in de VS.

Corine heeft op basis van haar rechtenstudie een onderwijsbevoegdheid en is CRKBO erkend docent-trainer.

Ervaring

In de loop der jaren trainde Corine advocaten, mediators, rechters in Verwijzen naar Mediation en Nieuwe Zaaksbehandeling in het Bestuursrecht, de Parlementaire Onderzoekscommissie Onderwijsvernieuwing (de Cie. Dijsselbloem) in vraagtechnieken, Ombudsbemiddelaars van het Bureau Nationale Ombudsman, Medewerkers van Provincies en Gemeenten in Conflictvaardigheden, Ondernemingsraden en gaf ze vele vaardighedentrainingen voor allerlei juristen.

Intervisie

Corine maakt deel uit van een groep advocaten die allen ook mediator zijn. Zij komen regelmatig bij elkaar in intervisiebijeenkomsten. Leren met gelijken is een vruchtbaar (en leuk) proces.

CORINE-DE-JONG_MEDIATION-DEN-HAAG-ZUID-HOLLAND-AMSTERDAM-ROTTERDAM_MEDIATOR-ADVOCAAT__AFB_INTERVISIE

Corine begeleidt ook andere intervisiegroepen o.a. bij de Ombudsbemiddelaars van het Bureau de Nationale Ombudsman.

Intervisiegroepen functioneren het best als er gebruik wordt gemaakt van gestructureerde intervisiemethoden en werkvormen zoals praktijksimulaties. Corine biedt begeleiding aan intervisiegroepen om effectief en vruchtbaar te werken.

TV programma “Het Familiediner”

Corine de Jong is vanaf het begin betrokken geweest bij het EO Televisieprogramma Het Familiediner. Ze is betrokken bij het trainen van de redactie.

Bij dit programma worden familieleden na een conflict weer met elkaar in contact gebracht bij een diner. De conflicten hebben soms een lange historie.

Corine de Jong is de vaste mediator van het programma en wordt betrokken bij de nazorg aan de deelnemers. Deze mediations vinden net als alle andere mediations die Corine doet, plaats onder de waarborgen van het MfN mediation reglement.

logo1

Publicaties

Corine is vele malen geïnterviewd, over mediation, haar werk voor “Het Familiediner”, haar visie over bijvoorbeeld de ruzie tussen Cruyff en het Ajax bestuur. Hieronder een selectie van interviews en publicaties van haar eigen hand.  Ook vind je hier een opname van “Het Familiediner”  met een impressie van een mediation.

 

Bestuurlijke ervaring

Corine heeft door de jaren heen een aantal bestuurlijke taken vervuld:

Samenhangend met Advocatuur

Lid Commissie Specialisatie Haagse Orde van Advocaten, lid van het College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten, lid Werkgroep Praktijkleer Nederlandse Orde van Advocaten, Lid Commissie WAO/AAW Raad voor de Rechtsbijstand Den Haag, lid Adviescommissie Rechtshulp Haagse Orde van Advocaten, Bestuurslid van de Raad voor Rechtsbijstand in het Hofressort Den Haag, lid van de Adviescommissie Mediation van de Nederlandse Orde van Advocaten

Samenhangend met Mediation

In de sfeer van Mediation maakte Corine langdurig deel uit van de Commissie Kwaliteit van het Nederlands Mediation Instituut (NMI), de Toetsingscommissie voor Opleidingsinstituten van het NMI, ze is medeoprichter van de Vereniging Mediators in de Gezondheidszorg en maakte langdurig deel uit van de werkgroep Mediators in Arbeid, Organisatie en Samenwerking, thans Vereniging Arbeidsmediators Nederland.

Instituten

Op dit moment is Corine als senior-trainer verbonden aan het Centrum voor Conflicthantering in Haarlem en Het Amsterdams ADR Instituut

Verder geeft ze een aantal training bij OSR Juridische Opleidingen,
voor het trainingsinstituut voor de

Rechterlijke Macht SSR, de Beroepsopleiding voor Bedrijfsjuristen en maatwerktrainingen voor Ondernemingsraden, het Ministerie van Defensie, Gemeenten, Provincies.

Rond advocatuur en mediation begeleidt Corine intervisiegroepen.

 width=

Netwerk / Lidmaatschappen

Het ADR-Instituut www.adrinstituut.nl

Centrum voor Conflicthantering www.cvc.nl

MfN, Mediatorsfederatie Nederland www.mediatorsfederatienederland.nl

Nederlandse Orde van Advocaten www.advocatenorde.nl

Nederlandse Mediatorsvereninging www.mediatorsvereniging.org

Nederlandse vereniging van Mediation Advocaten www.nvvma.nl

Nicoa www.nicoa.nl

OSR Juridische Opleidingen www.osr.nl

 

Televisieprogramma Het familiediner: www.hetfamiliediner.nl

EO Leerhuis: www.leerhuis.eo.nl

UWV www.uwv.nl

Vereniging Mediators in de Gezondheidszorg www.vmg-mediation.nl

Wederkerigheid www.wederkerigheid.nl

Colofon Visuele identiteit & website ontwerp Pot & van der Velden grafisch ontwerpers www.potvandervelden.nl

Portret fotografie Roelof Pot photography
www.roelofpot.nl

Website realisatie www.locustwebservice.com

 

 width=